Γλώσσες

Δεξιότητες

HTML 0 CSS 0 php 0 Javascript 0 Web Design 0 Web Development 0 Wordpress 0 Java 0

Εκπαίδευση

University of Plymouth
Diploma,
Web Applications Development
2007
-
2009

IliasGrigoriadis' Task

Κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας
0 (0)
σταθερή Τιμή 200 EUR