Μετάφραση κειμένων από Αγγλικα-Ελληνικα και από Ελληνικα-Αγγλικα

  • Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμα
  • 7 ημέρες

100% Aσφαλές

To Task θα γίνει ή τα χρήματά σας θα επιστραφούν.
  • Πληρώνετε μόνο την αναγραφόμενη τιμή χωρίς κανένα κρυφό κόστος.
  • Κρατάμε τα χρήματά σας μέχρι να είστε ικανοποιημένοι με την παράδοση του Task.
  • To Task θα γίνει ή τα χρήματά σας θα επιστραφούν.

Περιγραφή Task

Ορθή μετάφραση κειμένων , σωστή σύνταξη - ορθογραφία , αναλόγως του target group , γρήγορη παράδοση κατόπιν συνεννοησης

Οδηγίες

Το κείμενο πρέπει να βρίσκεται σε καθαρή μορφή ( σε περίπτωση χειρογραφου) καθώς και κατά την ανάθεση να επισημαίνεται η ομάδα ανθρώπων ή κατηγορία στην οποία απευθύνεται το κείμενο.