Δημιουργία ιστοσελίδας εταιρικής παρουσίασης
0 (0)
σταθερή Τιμή 700 EUR
Δημιουργία ιστοσελίδας - eshop
0 (0)
προσαρμοσμένη Τιμή EUR
Παραμετροποίηση προβασιμότητας ΑΜΕΑ ιστοσελίδας για προγράμματα...
0 (0)
προσαρμοσμένη Τιμή EUR
Επεξεργασία δεδομένων με Εκμάθηση Μηχανής
0 (0)
προσαρμοσμένη Τιμή EUR
Αναγνώριση μοτίβου
0 (0)
προσαρμοσμένη Τιμή EUR